SABIRNIČKI SISTEM

-Usaglašeno sa EN 61439-1:2011

-UV stabilisan

-Bez prisustva halogenih elemenata

-Test užarenom žicom T≤550°C (nezapaljivo)

-Dimenzionisan za max. struje od 630A i trajnu nominalnu struju od 400A

i za bakarne sabirnice:12x5, 20x5, 30x5 i/ili 12x10, 20x10, 30x10mm

-Razmak izmedju središnjih linija sabirnica je 60mm

-Ispitni napon: Ui=15kV, t=60s

Temparaturna stabilnost T≤120°C

NazivŠifraDimenzije
Dvopolni nosač sabirnice sa uskočnim klizačem 000042 12x5
NazivŠifraDimenzije
Tropolni nosač sabirnice sa uskočnim klizačem 000042 12x5
NazivŠifra
Adapter napojnog kola sa poklopcem do 440A 000043
NazivŠifra
Adapter napojnog kola sa poklopcem do 315A000044
NazivŠifra
Poklopac za tropolni nosač sabirnice 000040
NazivŠifra
Nosač za zaštitni poklopac sabirničkog sistema 000039

Usaglašeno sa EN61439-1:2011

Ui=15kV, t=60s, T≥90°C (nezapaljivo)

NazivŠifra
Zaštitni poklopac sabirničkog sistema 1m dužina000038
NazivŠifra
Poklopac bakarne šine ≠ 5000045
Poklopac bakarne šine ≠ 10000046