STEPENI MEHANIČKE ZAŠTITE - IP kod. (EN 60529)

Stepen IP-zaštiteoznačava se dvocifrenimbrojem (npr. IP 65), gdje prvi broj određuje stepen zaštite od krutih mehaničkih tijela, prašine, odnosno od dodira osoba s opasnim dijelovima (dijelovi u vrtnji ili dijelovi pod naponom), dok druga određuje stepen zaštite od štetnog djelovanja vode ili tekućine.

U sljedećoj tabli prikazani su stepeni i kratki opis zaštite: Tabela 1. Klase zaštite za zaštitu protiv kontakata i stranih tijela
Prva cifra Značenje Prostor zaštite - objašnjenje
0 bez zaštite
1 zaštita protiv velikih stranih tijela Zaštita od slučajnih, veliko-površinskih kontaka sa aktivnim ili unutrašnjim pokretnim dijelovima,npr.sa rukom, ali bez zaštite od namjernih kontakata sa ovim djelovima. Zaštita od ulaska čvrstih stranih tijela većih od prečnika 50mm
2 zaštita protiv sradnje velikih stranih tijela Zaštita protiv kontakta aktivnih ili unutrašnje pokretnih dijelova od strane prstiju. Zaštita od ulaska čvrstih stranih tijela većih od prečnika 12mm.
3 zaštita protiv malih stranih tijela Zaštita protiv kontakta aktivnih ili unutrašnje pokretnih dijelova od strane alata, npr. debljine veće od 2.5 mm, Zaštita od ulaska čvrstih stranih tijela većih od prečnika 2.5mm.
4 zaštita protiv granulastih stranih tijela Zaštita protiv kontakta aktivnih ili unutrašnje pokretnih dijelova od strane alata,žice itd. npr. debljine veće od 1 mm,
5 zaštita protiv nagomilavanja prašine Kompletna zaštita protiv živih ili unutrašnje pokretnih dijelova, zaštita protiv oštećenja nastalih nagomilavanjem prašine.Prodiranje prašine nije kompletno spriječeno, ali prašina ne može ulaziti u takvim količinama koje mogu uticati na ispravno funkcionisanje opreme.
6 zaštita protiv ulaska prašine Kompletna zaštita protiv živih ili unutrašnje pokretnih dijelova. Zaštita protiv ulaska prašine
Tabela 2. Klase zaštite za zaštitu u pogledu vodopropusnosti
Prva cifra Značenje Prostor zaštite - objašnjenje
0 bez zaštite
1 zaštita od vode koja pada u vertikalnom pravcu Voda koja pada vertikalno ne smije prouzrokovati nikakva oštećenja.
2 zaštita od vode koja pada pod nekim uglom Voda koja pada pod bilo kojim uglom od 15° do vertikale, ne smije prouzrokovati nikakva oštećenja.
3 zaštita od vode koja dolazi prskanjem Voda koja koja dolazi prskanjem pod bilo kojim uglom od 60° do vertikale, ne smije prouzrokovati nikakva oštećenja.
4 zaštita od zapljusnute vode Voda koja koja dolazi zapljuskivanjem iz svih pravaca na opremu, ne smije prouzrokovati nikakva oštećenja
5 zaštita od mlaza vode Vodeni mlaz iz prskaljke, koji je usmjeren iz bilo kog pravca na opremu, ne smije prouzrokovati nikakva oštećenja
6 zaštita od poplava U slučaju privremenih poplava, npr. nadolaska mora (talasa), voda ne smije prodirati u količinama koje mogu prouzrokovati oštećenja.
7 zaštita od ronjenja Voda ne smije prodirati u velikim količinama kada je oprema zaronjena u vodu, pod ranije definisanim uslovima pritiska i vremenskim intervalima.
8 zaštita od potapanja Voda ne smije prodirati u velikim količinama kada je oprema potopljena u vodu