Kanalice

Usaglašeno sa: EN 50085-1:2005;

Temperaturni opseg primjene: -5°C do 60°C

Nezapaljivo (T<750°C) prema EN 60695-2-10

Dužina: 2m

Naziv Dimenzije
širina x visina
Pakovanje
(kom)
TI K1 15x10 50
TI K2 17x10 50
TIK3 17x17 35
TI K10 25x25 30
TI K4 30x17 30
TI K5 30x30 30
TI K6 40x25 30
TI K7 40x40 30
TI K11 40x60 15
TI K8 60x40 15
TI K9 60x60 12

Kanalice samoljepljive

Naziv Dimenzije
širina x visina
Pakovanje
(kom)
TI SK1 15x10 50
TI SK2 17x10 50
TI SK3 17x17 35
TI SK4 25x25 12

Kanalice perforirane

Naziv Dimenzije
širina x visina
Pakovanje
(kom)
TI PK1 40x40 12
TI PK2 40x60 15
TI PK3 60x40 15
TI PK4 60x60 12

Držači kablova za kanalice

Naziv Dimenzije
širina x visina
Pakovanje
(kom)
TI DK1 40x40 10
TI DK2 60x40 10